Moje miasto - najlepsze miejsca, opinie, recenzje, ogłoszenia

Regulamin serwisu Najt.pl

Ostatnia aktualizacja: 1 listopada 2013r.
 1. Wstęp
  1. Poprzez termin najt.pl rozumiemy serwis internetowy, wszystkie jego podserwisy (np. ogloszenia.najt.pl) oraz wszystkie oferowane przez niego usługi dostępne poprzez domenę internetową www.najt.pl lub jakąkolwiek inną formę technologiczną łączącą się z aplikacją internetową.
  2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego najt.pl oraz określa prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników serwisu najt.pl.
 2. Podstawowe zasady
  1. Korzystanie z serwisu najt.pl jest bezpłatne i dobrowolne.
  2. Dostęp do niektórych funkcjonalności serwisu najt.pl wymaga logowania po ówczesnym założeniu konta w serwisie najt.pl. Rejestracja w serwisie najt.pl jest również darmowa i dobrowolna.
 3. Użytkownicy
  1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania polskiego prawa, zasad dobrego zachowania oraz ogólnie przyjętej netykiety.
  2. W szczególności użytkownikowi zabrania się:
   1. umieszczania treści pornograficznych
   2. umieszczania treści o charakterze erotycznym lub przeznaczonych tylko dla osób dorosłych poza sekcjami serwisu do tego przeznaczonymi,
   3. umieszczania treści związanych z przemocą, nietolerancją rasową lub nawołujące do nienawiści wobec jakichkolwiek osób, grup albo organizacji,
   4. umieszczania treści związanych z łamaniem zabezpieczeń lub usuwaniem blokad oprogramowania (hackingiem/crackingiem),
   5. umieszczania treści związanych z hazardem lub kasynami, także wirtualnymi,
   6. umieszczania treści związanych z programami wynagradzającymi użytkowników za klikanie reklam lub ofert, przeprowadzanie wyszukiwań, odwiedzanie witryn internetowych lub czytanie e-maili, w tym także umieszczanie linków z unikalnymi identyfikatorami generowanymi przez zewnętrzne programy partnerskie,
   7. umieszczania treści dotyczących niedozwolonych substancji i akcesoriów związanych z narkotykami,
   8. umieszczania treści propagujących sprzedaż piwa lub mocnych alkoholi, tytoniu lub produktów związanych z tytoniem, leków na receptę, broni i amunicji (np. broni palnej, elementów broni palnej, noży bojowych, paralizatorów), produktów stanowiących podróbki lub imitacje markowych wyrobów,
   9. umieszczania treści dotyczącej sprzedaży lub dystrybucji wypracowań lub prac studenckich itp.,
   10. używania wulgaryzmów oraz zwrotów uznawanych powszechnie za niecenzuralne,
   11. używania treści obraźliwych lub działających na niekorzyść innych osób,
   12. reklamowania treści uznawanych jako SPAM,
   13. zamieszczania jakichkolwiek danych kontaktowych poza miejscami do tego przeznaczonymi,
   14. używania jakichkolwiek programów bądź skryptów zczytujących masowo dane z serwisu najt.pl lub generujących zapytania do serwisu najt.pl.
   15. umieszczania wszelkich innych treści, które są nielegalne, propagują nielegalne czyny lub naruszają prawa innych osób,
  3. Użytkownik ma możliwość zmiany swoich danych podanych podczas rejestracji za wyjątkiem loginu.
  4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta oraz za umieszczone przez siebie materiały w serwisie najt.pl.
 4. Rejestracja
  1. Rejestracja w serwisie najt.pl polega na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracji.
  2. Użytkownikiem może być osoba, która ukończyła 15 lat, zapoznała się i zaakceptowała treść całego regulaminu oraz prawidłowo ukończyła proces rejestracji.
  3. Osoba rejestrująca ma obowiązek podania prawdziwych danych, oraz aktualizację swoich danych za każdym razem, gdy takie zmiany nastąpią.
  4. Rejestracja osoby weryfikowana jest poprzez aktywację, polegającej na odebraniu wiadomości elektonicznej wysłanej na podany adres e-mail oraz zastosowaniu się do instrukcji znajdujących się w jej treści.
  5. Osoba rejestrująca się w serwisie najt.pl wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszymi zmianami oraz przetwarzaniu swoich danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych, badania rynku, reklamy oraz publikacji w takich mediach jak internet, telefonia, telewizja, radio, prasa.
 5. Zdjęcia, opinie, komentarze, ogłoszenia
  1. Użytkownik umieszczając jakiekolwiek materiały w serwisie najt.pl oświadcza, iż jest autorem tychże materiałów lub posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do tych materiałów a w szczególności zdjęć.
  2. Użytkownik umieszczający jakiekolwiek materiały w serwisie najt.pl musi przestrzegać zasad określonych w punkcie III. 2, zabrania się również umieszczania materiałów kierujących do tych treści (np. poprzez linki, adresy internetowe, itp.).
  3. Użytkownik ma obowiązek umieszczenia swojego ogłoszenia w odpowiadającej jego treści kategorii.
  4. Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego ogłoszenia w dowolnej chwili.
  5. Użytkownik ma możliwość usunięcia zdjęć umieszczonych w swoim profilu.
  6. Serwis najt.pl może dokonać weryfikacji zdjęcia lub treści oraz jego usunięcia jeśli narusza niniejszy regulamin, bez informowania użytkownika o tym fakcie.
  7. Serwis najt.pl może dokonać obróbki zdjęcia użytkownika w celu zmniejszenia rozmiaru/rozdzielczości zdjęcia.
  8. Serwis najt.pl w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w serwisie najt.pl materiałów a w szczególności zdjęć.
  9. Serwis najt.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za umieszczone w serwisie najt.pl materiały użytkowników a w szczególności opinii i recenzji ani za ewentualne ich szkody i negatywne skutki. Wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
  10. Serwis najt.pl dokonuje starań polegających na czytaniu informacji przesłanych poprzez formularz kontaktowy, formularz zgłoszenia nadużycia lub jakąkolwiek inną formę kontaktu, ale nie częściej niż raz na dwa miesiące, aby materiały umieszczone w serwisie nie zawierały treści wulgarnych i niezgodnych z regulaminem.
  11. W przypadku wykrycia przez odwiedzającego stronę najt.pl naruszenia niniejszego regulaminu, serwis najt.pl podejmie odpowiednie starania mające na celu usunięcie wskazanych treści niezgodnych z niniejszym regulaminem w przeciągu dwóch miesięcy od czasu zgłoszenia naruszenia.
 6. Regulamin
  1. Serwis najt.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu w każdej chwili, informując o tym użytkowników poprzez umieszczenie daty ostatniej modyfikacji regulaminu.
  2. Użytkownik ma obowiązek śledzić zmiany regulaminu. W przypadku braku akceptacji nowego regulaminu, użytkownik ma możliwość zrezygnowania z umowy między serwisem najt.pl a użytkownikiem, co spowoduje usunięcie konta użytkownika.
Copyright © najt.pl 2018